top of page

CYKL SZKOLEŃ Z ZAKRESU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Cztery szkolenia:

Pierwszy kontakt z osobą dorosłą w kryzysie psychicznym (23-24.10.21)

Pierwszy kontakt z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie (20-21.11.21)

Kryzys w rodzinie - pomocne interwencje psychologiczne (11-12.21)

Wsparcie osoby dorosłej w kryzysie suicydalnym (15-16.01.22)

Cena pojedynczego szkolenia 420 zł . Koszt uczestnictwa w cyklu to 1450 zł

pocieszające Ręce

WSPARCIE OSOBY DOROSŁEJ W KRYZYSIE PSYCHICZNYM

Szkolenie dotyczy pracy z osobą dorosłą zmagającą się z emocjonalnym kryzysem, wynikającym z nagłej, trudnej sytuacji życiowej. Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności niezbędnych do udzielania pierwszego wsparcia psychologicznego osobom zmagającym się z kryzysem psychologicznym, w różnym kontekście. Przedstawione na nim zagadnienia pozwolą na szersze rozumienie zachowań osób dotkniętych nagłymi trudnościami oraz wyposażą uczestników w wachlarz działań umożliwiających adekwatną reakcję na zachowanie osoby w kryzysie i zgłaszane przez nią potrzeby.

Image by Charl Folscher

PIERWSZY KONTAKT Z OSOBĄ DOŚWIADCZAJĄCĄ PRZEMOCY W RODZINIE

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności niezbędnych do udzielania pierwszego wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Przedstawione na nim zagadnienia pozwolą na szersze rozumienie zachowań osób doświadczających przemocy, mechanizmów przemocy oraz wyposażą uczestników w wachlarz umiejętności umożliwiających adekwatną reakcję i odpowiednie wsparcie udzielone osobie doświadczającej przemocy.

Spór rodzina

KRYZYS W RODZINIE - POMOCNE INTERWENCJE PSYCHOLOGICZNE

Szkolenie dotyczy pracy z rodziną zmagającą się z emocjonalnym kryzysem, wynikającym z nagłej, trudnej sytuacji, której jako system doświadczają. Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności niezbędnych do udzielania pierwszego wsparcia psychologicznego rodzicom i ich dzieciom zmagającym się z kryzysem psychologicznym, w różnym kontekście. Przedstawione na nim zagadnienia pozwolą na szersze rozumienie zachowań osób dotkniętych nagłymi trudnościami oraz wyposażą uczestników w wachlarz działań umożliwiających adekwatną reakcję na zachowanie rodziny w kryzysie i zgłaszane przez nich potrzeby.

Image by Stormseeker

WSPARCIE OSOBY DOROSŁEJ W KRYZYSIE SUICYDALNYM

Szkolenie porusza zagadnienia dotyczące pracy z osobą dorosłą (od 18 roku życia) doświadczającą kryzysu suicydalnego. Zagadnienia poruszane podczas dwudniowego szkolenia pozwalają poszerzyć wiedzę na temat rozumienia i odpowiedniego reagowania na zgłaszane przez osoby trudności związane z myślami, zamiarami i planami samobójczymi. Uczestnicy zostaną również wyposażeni w odpowiednie narzędzia pozwalające łatwiej ocenić stopień zagrożenia i rozwiną umiejętności potrzebne do prawidłowej reakcji.

bottom of page